Woud van verhalen

De nieuwe expositie in museum Beelden aan Zee heet voluit EIGEN+BEELD, Moderne sculptuur museaal en particulier verzameld. Min of meer noodgedwongen door de coronabeperkingen dook het museum in zijn eigen depot en heeft daar de mooiste werken uit opgediept die nu in een prachtige opstelling een woud van verhalen vormen.

Veel van de kunstwerken zijn aan het museum geschonken door particuliere verzamelaars en de expositie is dan ook een ode aan deze ruimhartige kunstliefhebbers. Om te beginnen natuurlijk aan Theo en Lida Scholten, de stichters van museum Beelden aan Zee, die hun collectie hier in 1994 onderbrachten. Veel particuliere verzamelaars volgden hun voorbeeld en schonken werk aan het museum, waardoor het ‘gewone’ publiek kennis kan maken met de kunst en de verhalen die erin schuilgaan.

Expositie EIGEN+BEELD, museum Beelden aan Zee

In de mooie, lichte zaal van het museum staan ruim zeventig kunstwerken van evenzovele kunstenaars in een opstelling die op mij de indruk maakt van een bos. In clusters dicht bij elkaar, of juist verspreid in de ruimte, staan beelden van allerlei materialen en afmetingen. Veel beelden staan op hoge sokkels, waardoor het gevoel versterkt wordt van een woud waar je doorheen kunt dwalen.

Expositie EIGEN+BEELD in museum Beelden aan Zee

De expositie bestrijkt grofweg vijf cultuurperioden uit de recente Nederlandse geschiedenis, maar in de catalogus wordt de bezoeker uitgenodigd zelf aan het rubriceren te slaan. De opstelling is vrij en associatief; wandel door het bos en maak je eigen verhaal, lijkt de expositie te zeggen.

De vormgeving van de expositie – vormgeving die bepaalt welk gevoel je krijgt als je er rondloopt – is van Bart van den Tooren, die ook mijn boek Tot de verbeelding heeft vormgegeven. Op de tentoonstelling voel je de vrijheid om te kijken en je eigen verhalen te maken en die vrijheid zit ook in mijn boek. Ik zag zelfs dezelfde kleurschikking in de expositie; het geel van de sokkels en de panelen, geraffineerd door het grijs van de ruimte gestrooid, komt in mijn boek terug. Ik had het gevoel op de expositie in mijn boek te wandelen.

Boek Tot de verbeelding

Voor Tot de verbeelding heb ik ook de mooiste blogs uit mijn ‘depot’ opgediept en samengebracht in een bloemlezing waar je doorheen kunt dwalen. Ik schrijf over heel verschillende onderwerpen; van de bevrijdende Nana’s van Niki de Saint Phalle tot Rembrandts Handen en van de Sehnsucht van bloeiende linden tot een brutaal schrijvertje dat plat Haags spreekt. Ik hoop dat de lezer zelf zijn of haar verhalen maakt naar aanleiding van de onderwerpen die ik aandraag.

Over de expositie EIGEN+BEELD geef ik deze winter weer een lezing in museum Beelden aan Zee. De titel is Mee naar huis en de lezing gaat over de kunstwerken die je ‘mee naar huis neemt’ als je door het woud van verhalen hebt gedwaald. Door de coronabeperkingen zal de lezing onder andere omstandigheden plaatsvinden; ik zal spreken voor kleinere groepen en soms op andere locaties en tijden (zie Agenda). Maar de verhalen gaan door.

Mijn boek Tot de verbeelding is te koop via de pagina Boek van deze website en in de museumwinkel van Beelden aan Zee.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *