Man van Taal

Mijn naam is Hans van der Gaarden. Ik ben de Man van Taal.  Ik vertel mijn verhaal in blogs, rondleidingen, wandelingen en lezingen.

Drie onderwerpen liggen mij na aan het hart:

  • kunst
  • natuur
  • taal

Mijn achtergrond is zowel exact (studie geneeskunde) als kunstzinnig (studie theaterregie). Die twee tegenpolen komen elkaar tegen in mijn werk.

Ik ga uit van de exacte waarneming. Wat zie je, wat hoor je in een kunstwerk, in de natuur, in taal. Wetenschappelijke en (kunst-)historische feiten – bijvoorbeeld kennis over de schilderstijl, de historische context, de biografie van de kunstenaar – kunnen een verdieping geven aan de waarneming.

Vervolgens probeer ik uit te drukken wat de waarneming teweeg brengt, bij voorkeur in beelden. Ik spreek en schrijf tot de verbeelding. Wat roept de waarneming op, waar associeer je hem mee, wat beleef je aan de waarneming?

In mijn verhalen staat de gevoelswaarde voorop. Onbevangenheid, verbeelding en inspiratie zijn mijn thema’s. Ik zoek de poëzie van de waarneming.