Het Rembrandtbad

In de Rai in Amsterdam is deze zomer een bijzondere expositie te zien; alle 350 schilderijen van Rembrandt zijn bij elkaar gebracht en hangen daar op chronologische volgorde in hun originele staat. De digitale prints ervan dan. Deze tentoonstelling, getiteld Discover Rembrandt, laat prints van Rembrandts schilderijen zien ‘alsof ze zojuist Rembrandts atelier hebben verlaten’, […]

De engel van Rembrandt

Voor het afbeelden van engelen draaiden zeventiende-eeuwse kunstenaars hun hand niet om. Ook bij Rembrandt zijn ze regelmatig te zien. Het zijn vaak androgyne jongelingen, met blonde krullen, een zacht gezicht en enorme gevederde vleugels die ergens bij hun schouderbladen zijn aangehecht. In de vroege werken van Rembrandt komt de engel vaak uit hogere sferen […]

Six en Francen

Toen ik, ter voorbereiding op mijn lezing ‘Rembrandts Handen’, in maart de expositie ‘Rembrandt’s Social Network’ bezocht, viel me iets op. Er waren twee vergelijkbare etsen die Rembrandt had gemaakt van goede vrienden: De beroemde ets van Jan Six uit 1647 en een ets van Abraham Francen uit 1657. Beide mannen waren kunstliefhebbers die de […]

De ziel van Saul

In mijn lezing ‘Rembrandts Handen’ zit een citaat van Rembrandt. Het is de enige uitspraak van Rembrandt over zijn werk die bewaard is gebleven. In de dertiger jaren van de zeventiende eeuw schreef Rembrandt een aantal brieven aan Constantijn Huygens, die een bewonderaar was van de jonge kunstenaar. In een van die brieven stelt Rembrandt […]

Draagkracht

Op de mooie expositie ‘Carel Visser: Genesis’ – tot en met 10 juni te zien in museum Beelden aan Zee –  viel me op hoe Carel Visser (1928-2015) vormen uit elkaar haalt en vervolgens de losse onderdelen opnieuw in elkaar zet. Maar er viel me nog iets op. Sommige van die nieuwe vormen leken in […]

Schep vreugde

‘Carel Visser: Genesis’ heet de expositie die tot 10 juni in Museum Beelden aan Zee is te bezichtigen. De beeldhouwer Carel Visser (1928-2015) was een duizendpoot. Hij werkte graag met ijzer, dat hij aan elkaar laste of met de snijbrander bewerkte. Maar hij werkte ook met natuurlijke materialen, zoals dierenbotten, wol, veren en eieren. Hij […]

Rembrandts Hansken

In de schilderijen, etsen en tekeningen van Rembrandt zitten vaak dieren die met hun gedrag commentaar leveren op de scènes. Ze onderstrepen de gebeurtenis of relativeren hem juist doordat ze, op het moment dat de menselijke emoties hoog oplopen, gewoon zichzelf zijn. Een van de opvallendste dieren die Rembrandt toevoegde aan een afbeelding is de […]

Notre-Dame de Tronoën

Zeg “Notre-Dame” en iedereen ziet de brandende kathedraal in Parijs voor zich. Dit blog gaat over een andere Notre-Dame, veel kleiner en eenvoudiger dan de grote Parijse dame, maar voor mij veel inspirerender. De Chapelle Notre-Dame de Tronoën, zoals dit kerkje officieel heet, staat in de Finistère; op de zuidwestpunt van Bretagne die ver uitsteekt […]

Honderd verhalen

Eén van de beroemdste etsen van Rembrandt is ‘De predikende Christus’ uit 1646. Deze ets wordt vaak ‘De honderdguldenprent’ genoemd, want al in Rembrandts tijd was hij zo beroemd dat liefhebbers wel honderd gulden neertelden voor een afdruk ervan. Rembrandt laat in deze afbeelding zien hoe Jezus predikt en welke uitwerking zijn woorden hebben op […]

Waar is de focus? Daar is de focus!

Zoals ik in mijn lezing ‘Rembrandts Handen’ laat zien, wijzen de figuren bij Rembrandt haast nooit met alleen maar de wijsvinger. Als de mensen op zijn schilderijen en etsen ergens naar wijzen, maken ze met hun hele hand een uitnodigend gebaar. Met hun open hand verzoeken ze je de richting te volgen die ze aangeven. […]

Start typing and press Enter to search